Przejdź do treści

SPRÁVNA MONTÁŽ DIELCOV.

Keď začíname montáž gabionového koša, prvou a základnou podmienkou jeho vhodného zhotovenia je správne a dôkladne spojenie jednotlivých prvkov. Pre zabezpečenie čo najlepších úžitkových vlastnosti by mala montáž vykonávať spoločnosť špecializujúca sa na tento druh služieb.


BETÓNOVANIE STABILIZAČNÝCH STĹPIKOV.

Po príprave terénu, na ktorom budete montovať gabiony, musíte zabetónovať stĺpiky, ktoré pridržiavajú gabionový kôš. Niekedy je možné využiť na to všetky stĺpiky alebo časť stĺpikov z pôvodného starého oplotenia. Stĺpiky môžu byť zabetónované bez vylievania betónového základu iba v prípade, že podklad, na ktorom bude oplotenie montované, je vhodne zhutnený a rovný.

Odporúčame však zhotoviť vhodný betónový základ pod každý kôš, vďaka čomu bude mať konštrukcia trvácny a pevný podklad a zvýšia sa jej estetické hodnoty. V prípade montáže gabionového koša na betónovom základe máme istotu a záruku, že podklad je vhodný a má požadovanú rovinnosť.


PRIPEVNENIE GABIONOVÉHO KOŠA K ZABETÓNOVANÝM STABILIZAČNÝM STĹPIKOM.

Ďalšou veľmi dôležitou fázou montáže gabionového koša je jeho pripevnenie k zabetónovaným stabilizačným stĺpom. Na tento účel používame dištančné prvky a spony, ktoré umožňujú stabilizovať kôš pripevnený k stĺpikom.


NAPLŇOVANIE GABIONOVÉHO KOŠA KAMENIVOM ALEBO INÝM VYBRANÝM MATERIÁLOM.

Poslednou fázou montáže gabionového koša je jeho naplnenie kameňom alebo kamenivom zvoleným zákazníkom. Je to veľmi dôležitá fáza, pretože iba vhodné uloženie kameňa alebo kameniva nepoškodí kôš a umožní dosiahnuť najlepší estetický a vizuálny efekt.

 

Iba špecializovaná spoločnosť vám zhotoví oplotenie správnym spôsobom a zaistí:
- minimálne vonkajšie medzery,
- vhodne ukryté stabilizačné stĺpiky,

- vhodne zvýraznený tvar a veľkosť kameňov alebo kameniva, ktoré je výplňou gabionových košov,
- ochranu oplotenia pred poškodením pri vypĺňaní košov,
- dôkladne priskrutkované dielce koša,
- bezpečne a natrvalo osadené stabilizačné stĺpiky,
- vhodne umiestnený každý kôš vo vodorovnej polohe, pripadne prepojený so zvyšnou časťou oplotenia.